Dịch Vụ Ẩm Thực Tiệc CướiXem tất cả

1,400,000 VNĐ

Hoài Hương - Hoài Nhơn - Bình Định

Liên hệ: 090 267 5424

Số lượng : 500 khách

Thực đơn: 10 món mặn + Trái cây

Miễn phí: Nhạc, rạp cưới

1,400,000 VNĐ

Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định

Liên hệ: 0988 516 747

Số lượng : 500 khách

Thực đơn: 10 món mặn + Trái cây

Miễn phí: Nhạc, rạp cưới

1,400,000 VNĐ

An Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Liên hệ: 0935 013 498

Số lượng : 500 khách

Thực đơn: 10 món mặn + Trái cây

Miễn phí: Nhạc, rạp cưới

1,500,000 VNĐ

Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam

Liên hệ: 0972 375 767

Số lượng : 500 khách

Thực đơn: 10 món mặn + Trái cây

Miễn phí: Nhạc, rạp cưới

1,450,000 VNĐ

Mộ Đức, Quảng Ngãi, Việt Nam

Liên hệ: 0336 567 379

Số lượng : 500 khách

Thực đơn: 10 món mặn + Trái cây

Miễn phí: Nhạc, rạp cưới

1,600,000 VNĐ

Liên hệ: 0919 134 089

Số lượng : 500 khách

Thực đơn: 10 món mặn + Trái cây

Miễn phí: Nhạc, rạp cưới

1,600,000 VNĐ

Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định

Liên hệ: 0919 134 089

Số lượng : 500 khách

Thực đơn: 10 món mặn + Trái cây

Miễn phí: Nhạc, rạp cưới

1,600,000 VNĐ

Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định

Liên hệ: 0976 527 379

Số lượng : 500 khách

Thực đơn: 10 món mặn + Trái cây

Miễn phí: Nhạc, rạp cưới

Dịch vụ thuê xe cướiXem tất cả

-33%

Liên hệ: 0909999999

800,000 VNĐ

Tam Quan- Hoài nhơn - Bình Định

Thời gian 24 giờ

Tài xế: 300.000 đ / ngày

Xe 7 chổ

KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

Dịch vụ âm nhạc – Trang trí gia tiên tiệc cướiXem tất cả

800,000 VNĐ

Tam Quan- Hoài nhơn - Bình Định

Liên hệ: 0909776575

Trang trí bàn gia tiên, bàn họ

Miễn phí: Hoa, bánh kẹo

KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

DỊCH VỤ KHÁC

Phục vụ tận nới theo yêu cầu

500,000 VNĐ

Tam Quan- Hoài nhơn - Bình Định

Liên hệ: 090964736

Làm việc khu vực Hoài Nhơn

Phục vụ tận nới theo yêu cầu

Liên hệ